Luteranie w Irlandii

Kościół Ewangelicko-Luterański w Irlandii

Historia 
Pierwsza parafia luterańska w Dublinie została utworzona w 1697 roku przez dwóch kapelanów wojskowych – ks. Esdrasa Marcusa Lichtenstaina i ks. Evera Didericha Brinka jako parafia cywilna. W okresie tym parafia ta spełniała podwójną funkcją – z jednej strony była niemieckojęzycznym ewangelickim zborem za granicą, a z drugiej zaś strony, jako jedyny Kościół protestancki na wyspie była prowadzona w tradycji luterańskiej Reformacji.

Początkowo zbór składał się z 24 parafian, a nabożeństwa odprawiane były po niemiecku i w językach skandynawskich. Podczas napięć religijnych w XVII w. przedstawiciele Kościoła Anglikańskiego wspierali osadnictwo luteran, co doprowadziło to do wzmocnienia protestantów w Irlandii.

Niestety, na skutek nieporozumień w kwestiach finansowych między ks. Lichtenstainem a Radą Kościoła, doprowadziły ostatecznie do aresztowania pastora. Praca kolejnego pastora – ks. Kellinghausena z Danii, mimo trudności finansowych, zakończyła się nabyciem terenu pod budowę kościoła oraz rozpoczęciem jego budowy. Po zakończeniu budowy świątyni zaczęły się odbywać regularne nabożeństwa przy Poolberg Street.

W 1806 r. pastorem dublińskiego kościoła został ks. Schulze. Wówczas też, z powodu malejącej liczby niemieckojęzycznych stałych mieszkańców Irlandii, rozpoczęto misję marynarzy. W latach 30-tych XX w. urząd pastorski objął ks. Tanne, który wprowadził regularne, niemieckojęzyczne nabożeństwa w Dublinie. Zostały one jednak zawieszone w 1939 roku, po wybuchu II wojny światowej.

Po zakończeniu II wojny światowej dosyć duża liczba niemieckich luteran osiedliła się w Dublinie i jego okolicach. W 1954 roku Światowa Federacja Luterańska zdecydowała o utworzeniu duszpasterstwa luterańskiego w Dublinie. W roku 1955 od Kościoła Irlandii (irlandzka „wersja” Kościoła Anglikańskiego) został wynajęty na okres 99 lat kościół św. Finiana. Cenę najmu ustalono na 1 szylinga.

Obecnie Kościół Luterański liczy ok. 1.000 wiernych, z których połowa mieszka poza Dublinem. Na całej wyspie mieszka ponad 3.000 luteran. Kościół Ewangelicko-Luterański funkcjonuje zarówno w Republice Irlandii, jak i w Irlandii Północnej.

Siedziba duszpasterstwa i Kościół 
Siedziba luterańskiego duszpasterstwa znajduje się w neogotyckim budynku (Luther House), gdzie znajduje się sala parafialna i mieszkanie pastora. Budynek ten położony jest w centrum miasta, niedaleko głównych atrakcji turystycznych Dublina. Obok stoi kościół św. Finiana, gdzie w każdą niedzielę o godzinie 11:00 odbywają się nabożeństwa. W trzy niedziele miesiąca nabożeństwa odprawiane są po niemiecku, a w dwie po angielsku. W święta nabożeństwa są przeważnie dwujęzyczne lub wielojęzyczne.

Od wielu lat w kościele luterańskim w Dublinie spotykają się także luteranie innych narodowości: wpierw Finowie i Szwedzi (nabożeństwa przeważnie raz na kwartał, także innego rodzaju spotkania). Od 2007 roku dołączyli do nich Łotysze i Polacy. Łotewskie nabożeństwa w 2008 roku w ramach specjalnego projektu odbywają się regularnie w każdą niedzielę. Polskie nabożeństwa ewangelickie, połączone ze Spowiedzią i Komunią Świętą, odprawiane są w każdą trzecią niedzielę miesiąca, z wyjątkiem grudnia (pierwsza niedziela miesiąca) oraz lipca i sierpnia (przerwa wakacyjna), o godz. 17.00. W trakcie nabożeństw dzieci mogą uczestniczyć w szkółce niedzielnej. Po nabożeństwie każda grupa ma możliwość spotkania w położonym obok kościoła Luther House.

Kontakt 

Pastor Stephan Arras

Lutherhaus
24 Adelaide Road
Dublin 2
D02 XP21
Ireland

Tel: +353 (0)1 676 6548
E-mail: info@lutheran-ireland.org

www.lutheran-ireland.org

Inne luterańskie „miejsca” w Irlandii
Pozostałe zbory Kościoła znajdują się w Wexford (134 km od Dublina), Killarney (307 km), Limerick (197 km), Galway (218 km), Sligo (217 km) i Mullingar (83 km). W miejscowościach tych nabożeństwa odbywają się cztery razy w roku, a w Belfaście zawsze w ostatnią niedzielę miesiąca.

Działania Kościoła
W wielu lokalnych zborach nabożeństwa odbywają się w kościołach różnych wyznań, pogłębiając w ten sposób ekumeniczne otwarcie luterańskiej społeczności w Irlandii. Kościół współpracuje także z niemiecką szkołą św. Kiliana, gdzie luterański pastor pracuje z dziećmi i młodzieżą, prowadząc lekcje nauczania kościelnego.

Zakres pracy duszpasterskiej na wyspie jest bardzo szeroki. Oprócz nabożeństw, wspomnianego wcześniej nauczania w niemieckiej szkole, poprzez swego duszpasterza Kościół jest reprezentowany podczas irlandzkich spotkań międzykościelnych, a także w takich organizacjach jak: ICC, ICM, Dublińska  Rada Kościół, Irlandzka Rada Chrześcijan i Żydów oraz Światowa Federacja Luterańska.

W dosyć skomplikowanej sytuacji wyznaniowo-politycznej Irlandii luterański Kościół stara się być mostem pomiędzy ludźmi, także i tymi którzy nie identyfikują się z tradycyjnymi ugrupowaniami.

Największym przedsięwzięciem organizacyjnym jest coroczny bazar adwentowy. Zyski z tej akcji przeznaczane są na pokrycie bieżących wydatków oraz pomoc dla krajów trzeciego świata.