Nabożeństwo w niedzielę 17 października

Serdecznie zapraszamy na polskie nabożeństwo ewangelickie, którym chcemy wznowić comiesięczne spotkania wokół Słowa Bożego w kościele w Dublinie po okresie pandemii. Nabożeństwo odbędzie się 17 października o godz. 16.00 w St. Finians Church, a poprowadzi je ks. Roland Zagóra z Nidzicy.