Dziękujemy za 2022 rok

Dziękujemy WSZYSTKIM za zaangażowanie w organizację nabożeństw w Dublinie w mijającym roku. Gospodarzom udzielającym schronienia, duchownym odprawiającym nabożeństwa, organistom (lokalnemu i przyjezdnym), dziękujemy za ciasta, ofiary i czas, ale przede wszystkim za społeczność i świadectwo naszej wiary i więzi z polskim Kościołem Ewangelickim. Na czas Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Bożego błogosławieństwa, pokoju i zdrowia oraz tego abyśmy mogli bez przeszkód spotykać się na polskich nabożeństwach w 2023 roku!