Zapraszamy na nabożeństwo konfirmacyjne

Konfirmaci i Rodzice zapraszają na nabożeństwo we wrześniu!